Odustanak od ugovora

Obaveštavamo Vas da se prema Zakonu o zaštiti potrošača („Sl. glasnik RS“, br. 62/2014 i 6/2016 – dr. zakon”), u daljem tekstu: Zakon, kupovina preko naše internet stranice www.odecazadecu.rs smatra se prodajom na daljinu. Molimo da detaljno pročitate sledeći tekst koji se tiče Vaših prava i obaveza pri odustanku od ugovora.

Zakon za slučaj prodaje na daljinu ustanovljava pravo kupca, koji se smatra potrošačem (fizičko lice koje proizvod kupuje radi namirenja svojih individualnih potreba, a ne radi obavljanja profesionalne delatnosti), da odustane od ugovora u roku od 14 dana od dana kada mu je proizvod predat. Prilikom odustanka kupac može, ali ne mora da navede razloge zbog kojih odustaje. Jedini uslov je da proizvodi nisu korišćeni i da im je originalna ambalaža neoštećena.

U slučaju prodaje na daljinu prodavac je dužan da kupcu dostavi sledeću dokumentaciju:

  • Primerak Ugovora o prodaji na daljinu
  • Obrazac za odustanak od kupovine
  • Obaveštavanje o ugovoru na daljinu (Član 27 Zakona o Zaštiti potrošača)

Navedena dokumentacija će kupcu biti dostavljena u elektronskoj formi na e-mail adresu kupca koju je ostavio pri naručivanju zajedno sa računom ili je kupac može koristiti skidanjem sa ove stranice.

 

Odustanak od ugovora i Reklamacija – Koja je razlika?

Razlika između Odustanka od ugovora i Reklamacije je razlog vraćanja ili zamene proizvoda. Ukoliko je prozvod oštećen, pogrešan ili ne radi, potrebno je da uložite reklamaciju preko stranice Reklamacija. Ukoliko ste dobili proizvod koji je saobrazan, ispravan i neoštećen, ali svejedno želite da ga vratitie, bez obzira na razlog, onda je potrebno da pratite dolenavedenu proceduru za odustanak od ugovora. Ukoliko niste sigurni kojoj proceduri podleže Vaša situacija, nazovite naš korisnički servis na telefon 061/22-22-110 i naši operateri će Vam pomoći.

 

PROCEDURA ZA ODUSTANAK OD UGOVORA

U slučaju odustaka od ugovora, kupac ima pravo na povraćaj novca sa objedinjenim troškovima poštarine. Novac se kupcu vraća po prijemu proizvoda, a nakon što se utvrdi da je proizvod neoštećen i ispravan.

U slučaju odustanka od ugovora, kupac je u obavezi da pošalje na e-mail adresu info@odecazadecu.rs :

  • popunjen Obrazac za odustanak od ugovora
  • broj dinarskog tekućeg računa na koji želi da mu budu uplaćena povratna sredstva (više o povratu novca pročitajte OVDE)
  • naziv banke u kojoj ima navedeni račun

 

PREUZMITE OBRAZAC ZA ODUSTANAK OVDE

Primerak Ugovora o prodaji na daljinu

Obaveštavanje o ugovoru na daljinu (Član 27 Zakona o Zaštiti potrošača)

 

Nakon slanja e-maila biće Vam odgovoreno u roku od 24 sata kako biste dobili potvrdu da smo primili Vaš zahtev za odustanak od ugovora. Ukoliko su ispunjeni uslovi povodom rokova u kojima možete odustati od ugovora biće Vam traženo da pošaljete neželjene proizvode nazad na našu adresu.

 

Vraćanje proizvoda

Kupac proizvode vraća kurirskom službom AKS Express Kurir sa kojom naša prodavnica ima ugovor. Zakazivanje kurira za preuzimanje paketa organizuje kupac tj. strana koja vraća paket.

Prilikom povraćaja robe obavezno je vratiti robu u ispravnom i nekorišćenom stanju i u originalnom, neoštećenom pakavanju, pri čemu se mora priložiti račun-otpremnica koju je kupac prethodno dobio uz porudžbinu i odštampana uredno popunjena dokumentacija prethodno poslata na e-mail adresu iz porudžbine radi povrata novca.

Kupac je dužan da proizvod vrati bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je poslao obrazac/izjavu o odustanku. Po isteku roka od 14 dana od dana kada je poslao odustanak, proizvod se više ne moze vratiti.

Po prijemu proizvoda, utvrdiće se da li je proizvod ispravan i neoštećen. Kupac odgovara za neispravnost ili oštećenje proizvoda koji su rezultat neadekvatnog rukovanja proizvodom, tj. kupac je isključivo odgovoran za umanjenu vrednost proizvoda koja nastane kao posledica rukovanja robom na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovili njegova priroda, karakteristike i funkcionalnost.

Ukoliko se utvrdi da je predmet neispravan ili oštećen krivicom kupca, usled neadekvatnog rukovanja, odbija se povraćaj novca, a troškove vraćanja snosi kupac.

Prilikom vraćanja proizvoda, troškovi transporta padaju na teret kupca, a TR DB je u obavezi da izvrši povraćaj uplate, koju je primio od potrošača, uključujući i troškove isporuke, a najkasnije 14 dana od prijema izjave potrošača, koja proizvodi dejstvo od dana kada nam je poslata na e-mail adresu info@odecazadecu.rs.

Trgovac je dužan da potrošaču bez odlaganja vrati iznos koji je potrošač platio po osnovu ugovora, a najkasnije u roku od 14 dana od dana prijema obrasca/izjave o odustanku, a nakon prijema proizvoda.

 

Troškovi poštarine

Troškove vraćanja robe u slučaju odustanka od ugovora snosi kupac, sem u slučajevima kada kupac dobije neispravan ili pogrešan artikal, što podleže reklamaciji. Kupac plaća iznos poštarine po zvaničnom cenovniku kurirske službe AKS Express Kurir. Poštarinu plaćate gotovinom AKS Express kuriru koji bude preuzimao robu.

 

Obaveze trgovca u slučaju odustanka od ugovora

Trgovac je dužan da bez odlaganja izvrši povraćaj uplata koje je primio od potrošača, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je primio robu i obrazac za odustanak. Trgovac vrši povraćaj koristeći instrukcije date u obrascu za odustanak od ugovora. Izuzetno od navedenog, trgovac nije dužan da izvrši povraćaj dodatnih troškova koji su posledica izričitog zahteva potoršača za dostavu koja odstupa od najjeftinije uobičajene dostave koju je ponudio trgovac. Trgovac ima pravo da odloži povraćaj sredstava dok ne dobije robu koja se vraća.

 

Obaveze potoršača u slučaju odustanka od ugovora

Potrošač je dužan da vrati robu trgovcu ili licu ovlašćenom od strane trgovca, bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana kada je posalo obrazac za odustanak.

Smatraće se da je roba vraćena u roku ako je potrošač poslao robu pre isteka roka od 14 dana od dana kada je poslao obrazac za odustanak. Potrošač snosi isključivo direktne troškove vraćanja robe, osim ako se trgovac saglasio sa tim da ih on snosi ili ako nije prethodno obavestio potoršača da je potrošač u obavezi da ih plati.

Potoršač je isključivo odgovoran za umanjenu vrednost robe koja nastane kao posledica rukovanja robom na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je nephodno da bi se ustanovili priroda, karakteristike i funkcionalnost robe.

Potrošač neće biti odgovoran za umanjenu vrednost robe u slučaju kada mu trgovac nije dostavio obaveštenje o pravu na odustanak od ugovora.