Povrat novca/sredstava

U slučaju odustanka od ugovora ili reklamacije kupac ima pravo na povraćaj novca. Iznos se kupcu vraća po prijemu proizvoda. Troškove vraćanja robe u slučaju odustanka od ugovora snosi kupac, dok u slučaju reklamacije trošak pada na teret prodavca.

Novac se vraća isključivo preko računa i nije moguće slati novac po kuriru.

Trgovac je dužan da potrošaču bez odlaganja vrati iznos koji je potrošač platio po osnovu ugovora, a najkasnije u roku od 14 dana od dana prijema izjave o odustanku, a nakon prijema proizvoda.

Sa naše strane se obavezujemo da ćemo, odmah po prijemu robe koja se vraća po osnovu odustanka od ugovora izvršiti povraćaj sredstava koja su uplaćena za vraćenu robu.

 

PROCEDURA ZA POVRAĆAJ SREDSTAVA

  1. U slučaju odustanka od ugovora: Pošaljite e-mail koji sadrži popunjen Obrazac za odustanak od ugovora, broj dinarskog tekućeg računa na koji želite da Vam budu uplaćena sredstva kao i naziv banke u kojoj imate navedeni račun na adresu info@odecazadecu.rs. Obrazac za odustanak od ugovora možete preuzeti na stranici Odustanak od ugovora.
  2. U slučaju reklamacije: Pošaljite e-mail koji sadrži popunjen Obrazac za reklamaciju/Reklamacioni list, broj dinarskog tekućeg računa na koji želite da Vam budu uplaćena sredstva kao i naziv banke u kojoj imate navedeni račun na adresu info@odecazadecu.rs. Obrazac za reklamaciju možete preuzeti na stranici Reklamacija.
  3. Kada dostavite potrebne podatke, bićete kontaktirani na e-mail adresu sa koje ste poslali mail i obavestićemo Vas o daljim postupcima u roku od 24 sata od trenutka prijema Vašeg maila.
  4. Trgovac je dužan da potrošaču bez odlaganja vrati iznos koji je potrošač platio po osnovu ugovora, a najkasnije u roku od 14 dana od dana prijema obrasca/izjave o odustanku, a nakon prijema proizvoda i utvrđivanja njihove ispravnosti.
  5. TR DB može da odloži povraćaj sredstava dok ne dobije robu koja se vraća od strane potrošača ili dok potrošač ne dostavi dokaz da je robu poslao.

 

*Povraćaj sredstava se vrši isključivo na gore navedeni način i nije moguće slati novac po kuriru u gotovini.